T 030 - 850 65 53 E

Uw vragen.... onze bijdragen

Uw situatie:

  ...Uw bedrijf kent nauwelijks ziekteverzuim

U wilt niet betalen voor wat u nauwelijks gebruikt. Daarom hebt u het contract met uw arbodienst gestript. U betaalt bij ziekte het salaris ook gewoon door. Daarvoor hebt u geen ziekengeldverzekering nodig.

Maar: wat nu als en medewerker zich ziek meldt en overspannen blijkt? Wacht u het verloop af? Wanneer schakelt u de arbodienst in?

...Een medewerker is al acht weken ziek thuis

De medewerker blijkt niet snel terug te kunnen komen.
Iemand wijst u erop, dat er wel wat moet gebeuren wil er nog verbetering optreden. U denkt betrokkene na twee jaar ontslagbescherming wel te kunnen ontslaan, maar nu blijkt, dat het UWV dan toetst of u wel goed te werk bent gegaan.

Wat moet u doen en wat vooral niet? Had u bepaalde stappen misschien al moeten zetten?

...Een medewerker met een jaarcontract is na zes weken ziekte nog niet terug

De medewerker is in therapie gegaan en gebruikt medicijnen met invloed op stemmingen,   maar ook op het concentratievermogen.

De bedrijfsarts raadt de medewerker geleidelijke hervatting aan. Te beginnen met een paar uur per week.
U ziet het niet zitten, dat de medewerker in deze toestand weer bij u aan de slag gaat. Trouwens: u heeft ook geen passend werk. Gezien alle sores wacht u dan liever de afloop van diens contract (over 5 maanden) af.

Bent u verplicht te doen wat de bedrijfsarts adviseert? Hoe kunt u dit zelf op uw manier oplossen?
Hoe reageren UWV en de verzekering daarop? Voldoet u wel aan hun voorwaarden? Kunt u de afloop wel zonder gevolgen afwachten?

...Door een ernstig ongeval kan een medewerker haar werk absoluut niet meer in uw bedrijf uitoefenen

U wilt wel meewerken aan het vinden van passend werk elders, maar u heeft hier geen kaas van gegeten.   Door haar afwezigheid vangt u ook veel werk zelf op. Daardoor kunt u zelf ook nauwelijks tijd in het zoeken steken.

Hoe laat u een ander dit uitvoeren en houdt u er toch voldoende invloed op? Hoe zorgt u ook voor de belangen van de betrokken medewerker?

...Uw werknemer was lang ziek en is eindelijk weer volop aan de slag

Voordat deze werknemer ziek werd maakte u opmerkingen over diens prestaties. U weet niet zeker of zijn ziekte hier verband mee hield.

Nu hij terug is wilt u uw bedenkingen bij zijn prestaties wel met hem bespreken, maar hoe kaart u dat aan zodat hij niet opnieuw terugvalt in zijn oude ziekteverzuim?

Een medewerker is al enige tijd thuis met voor u onduidelijke psychische klachten

Het lijkt erop, dat zij na twee jaar ziekte wel in de WAO terecht gaat komen.
U vindt dat voor haar geen goed vooruitzicht, maar ziet geen mogelijkheden hier zelf nog wat aan te doen.

Moet u dit maar passief aan u voorbij laten trekken of kunt u er toch wat aan doen? Heeft het ook nog financiële gevolgen?

Onze bijdragen...

Kaders

Bij ziekteverzuim is snelle terugkeer naar werk belangrijk. Dat voorkomt verdere schade, voor de betrokken medewerker, maar ook voor u als werkgever: hoe langer verzuim duurt, des te moeilijker komt iemand terug in het eigen werk. Ook wordt het moeilijker ander werk te vinden.

Wetgeving en ziekengeldverzekeraars verplichten werkgever en medewerker actief bezig te zijn met het oplossen van ziekteverzuim. Inspanningen moeten worden aangetoond. Zeker als iemand door arbeidsongeschiktheid of ontslag met een uitkering te maken krijgt. Ook na twee jaar ziekte kan dit u nog extra geld kosten.

Binnen deze kaders heeft een werkgever de ruimte om verantwoord naar eigen inzicht te werk te gaan.

Met onze kennis van deze kaders kunnen wij u onafhankelijk adviseren en met u nagaan hoe u hierin het beste uw eigen weg kunt bepalen.

Deskundige beoordeling

U wordt radeloos van de gebrekkige informatie die u krijgt door de omzichtige manier waarop u rekening moet houden met de privacy van de betrokken medewerker. Dat maakt het niet makkelijk om gegeven adviezen goed te beoordelen.

Wij kunnen de situatie met u op een ontspannen manier in kaart brengen en samen met u bekijken welke oplossingen mogelijk zijn. Wij kunnen samen met u ook de adviezen van andere betrokkenen beoordelen of nagaan welke deskundigheid moet worden ingeschakeld.

Efficiënte uitvoering

Als u alles zelf wilt behandelen en in goede banen wilt leiden zult u zich in deze materie moeten verdiepen. Dat kost u meer tijd dan wanneer wij dat vanuit onze kennis en ervaring voor u doen.

Wij kunnen u de vaak tijdrovende contacten met de betrokken medewerker, maar ook met de bedrijfsarts, verzekering en UWV uit handen nemen en hier richting aan geven zoals u dat wilt.

Ontspannen sfeer

De weerbarstigheid die lang ziekteverzuim vaak met zich meebrengt kost u u meer energie en tijd dan u lief is. Daarmee bent u voor de betrokken partijen ook niet altijd de goede gesprekspartner en is er ook kans op escalatie.

Als onafhankelijke derde kunnen wij voor een ontspannen sfeer zorgen en daarbinnen de nodige gesprekken in goede banen leiden. We zorgen ervoor dat voor iedereen duidelijk is waar naartoe gewerkt wordt. U kunt er gerust op zijn dat de nodige acties op tijd worden uitgevoerd.


Kanttekeningen

Deskundigheid

Wij ontlenen onze deskundigheid aan een jarenlange betrokkenheid bij de ontwikkeling van wetgeving, richtlijnen en andere kaders voor de aanpak van het ziekteverzuim.


Niet op de stoel van de adviseur

Wij kennen goed de bruikbare kwaliteiten van de verschillende arboprofessionals.
Wij zullen nooit op de stoel van deze professionals gaan zitten. Ieder zijn vak!
Wel kunnen wij met dit inzicht heel goed de adviezen van deze deskundigen beoordelen en ervoor zorgen, dat zij voor u de juiste vragen beantwoorden.